Instrukcja w formie poradnika video przygotowana przez Kamila Pustelnika.

Google Meet używany przez wielu naszych nauczycieli, znakomicie nadaje się do prowadzenia lekcji z projektowania 3D. Bezpośredni kontakt prowadzącego z uczniem, pozwala na bieżąco kontrolować jego postępy i w czasie rzeczywistym wymieniać swoje spostrzeżenia.

Dwa filmy Kamila Pustelnika o programie Kami. W czasie odtwarzania włącz napisy.

Jeśli chcesz do swojego szkolnego konta dodać zdjęcie profilowe ...

Zadawane prace piszecie ręcznie w zeszytach. Następnie robicie zdjęcia zapisanych stron.